SOSYAL SORUMLULUK

Anadolu´nun binlerce yıllık tarihsel zenginliğini koruyup gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlayacaksak eğer, gelecek kuşaklarında bu mirasa ve zenginliğe sahip çıkabilmesinin yollarını paylaşmak ve göstermek için yola çıkmalıyız. Geleceğimiz olan bugünün gençleri ve çocuklarına Anadolu´yu sevdirmek ve anlatmak için buluşuyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Akademi Arkeoloji’nin faaliyet amaçlarından biri toplumsal alanda arkeoloji, Anadolu Uygarlıkları ve kültürel miras içerikli bilgi ve ögelerin, güncel – kültürel ve bilimsel yaşamın bir parçası olarak teoride ve pratikte kullanmasına katkı sağlamaktır. Eğitimsel, kültürel ve tarihsel açıdan başta çocuklar ve gençler olmak üzere ev içinde çalışan kadınlar, ev dışı çalışan kadınlar ya da üniversite eğitimini sürdüren genç bilim insanı adaylarının yaşadıkları coğrafyanın geçmişi ile buluşmasına katkı sunmak sosyal sorumluluğun önemli ayaklarından birini oluşturur. İkinci önemli nokta olarak, bu buluşmalar sonrasında bilginin kullanılması amaçlanır. Bilginin kullanılmasına yönelik olan bu aşamada, insan ile geçmiş arasında kurulan bağın pratize edilmesi amaçlanır. 

Bu nedenle sosyal sorumluluk çalışmalarının etkili, sonuç alınabilir ve sürdürülebilir olarak yürütülmesi hedeflenir.