KURUMSAL

Aktüel Arkeoloji, 21. yüzyılda yerellikten evrenselliği açılan özel ve kamu kurumlarına, firmalara ve iş dünyasına "Akademi Arkeoloji" ile Anadolu’yu keşfetme imkanı sunuyor.

Akademi Arkeoloji bir danışmanlık kurumudur.

Aktüel Arkeoloji Dergisi, 21. yüzyılda yerellikten evrenselliği açılan özel ve kamu kurumlarına, firmalara ve iş dünyasına "Akademi Arkeoloji" ile Anadolu’yu keşfetme imkanı sunuyor.

Nasıl Rönesans ile Avrupa devletleri antik kültürleri yeniden keşfederek kavramsal, uzamsal ve estetik üretimlerine yeni bir boyut kattılarsa, Anadolu Uygarlıklarının yeniden keşfi de 21. yüzyıl Türkiye'sine yeni bir boyut katacak niteliktedir.

İnsanın sahip olduğu en önemli şey madde değil, maddeyi işleme fikridir. Binlerce yıldır doğada yaşayan insanın bir gün taşı taşla yontarak bir alet (dilgi - chip) üretmesiyle fikir, maddeye şekil vermiş ve anlam katmıştır. Bu fikir artık hiç durmadan evrimleşerek gelişen ve değişen bir yol açmıştır insanoğluna. Önceleri akarsudan avucuyla su içen insanın, uzun yürüyüşlerde yanında kalması için pişmiş topraktan ilk su kabını üretmesi, toprağa şekil ve anlam verme fikridir. İnsan doğanın sunduklarına karşı yeni bir dünya sunan tek canlıdır, buna genel anlamda kültür denir. Kültür, insanın doğa karşısında ürettiğidir. İnsan, fikir üreten, keşfeden ve doğaya şekil veren tek canlıdır.

Anadolu, insanlığın uygarlaşma aşamasındaki en önemli başlangıç noktalarından biri olarak on binlerce yıla yayılan geçmişimizin tüm aşamalarını görebileceğimiz, keşfedebileceğimiz ve anlayabileceğimiz bir birikim sunuyor. Akademi Arkeoloji ile dünyanın ilk tapınağından modern gökdelenlerine, ilk pişmiş toprak yazılı tabletten ipad'lara, ilk taş aletten savaş uçaklarına kadar insan fikrinin maddeye şekil vermesine tanıklık etmek ister misiniz?

Bugün gökdelenlerle, evreni keşfetmekle, teknoloji ile ya da herhangi bir çalışma alanı ile uğraşıyor ya da şirketler yönetiyor olabilirsiniz. Akademi Arkeoloji, üzerinde yaşadığınız Anadolu’nun binyıllardır sunduğu bilgiyi, fikri ve kültürü size farklı yönlerden yeniden göstermeyi hedefliyor. Şirketinize, arge departmanınıza, şirket çalışanlarına yönelik "Uygarlık, Anadolu ve Arkeoloji" seminerlerine - eğitimlerine katılarak kendinize ve şirketinize çok değerli bilgiler katabilirsiniz.

Akademi Arkeoloji, bilgi katar.