Tematik Seminerler

Tematik Seminerler: Hem Genel Uygarlık Tarihi hem de Anadolu Uygarlık Tarihini de içine alabilecek bir konu bütünlüğü ile tek bir tema üzerine yoğunlaşır.

Tematik Seminerler

Hem Genel Uygarlık Tarihi hem de Anadolu Uygarlık Tarihini de içine alabilecek bir konu bütünlüğü ile tek bir tema üzerine yoğunlaşır. Amaç kurumların arge departmanı, fikir atölyeleri, sanat ve üretim sektörü gibi bölümlerinin inovatif çalışmalarına tarihsel, kültürel ve arkeolojik bir katkı sağlamaktır. Tematik seminerler, günlük yaşamda kullanılan her türlü objenin ortaya çıkış sürecini hem fikirsel, hem tarihsel hem de süreçsel olarak inceler.

Böylece, fikrin, objenin ya da eserin peşinde dünyanın dört bir tarafından karşılaştırmalı determinist bir yaklaşım sunar. Bu şekilde yeni fikirlerin olgunlaşmasına ve ortaya çıkmasına antik göndermeler yaparak hem fikrin hem de üzerine çalışılan temanın zenginleşmesine katkı sunar.