Anadolu Uygarlığı

Anadolu Uygarlıkları Tarihi: Anadolu’nun genel uygarlık tarihi içindeki yerini irdeler.

Anadolu Uygarlıkları Tarihi

Anadolu’nun genel uygarlık tarihi içindeki yerini irdeler. Özellikle, Neolitik kültürlerin gelişimi açısından sahip olduğu zenginlik, Göbekli Tepe gibi gizemli bir yapının ev sahibi olması Anadolu’yu başlı başına bir merkez yapar. Tunç Çağı ve öncesi halklarının özgün ve zengin üretimleri ile başlayan gelişimi, yazının icadı ve ticaretin gelişimi ile Anadolu'yu tarihsel anlamda doruk noktasına çıkarır.

Sonrasında ise dünyaya yön veren onlarca yöneticiyi, iktidarı, imparatorluğu ve toplumu doğurur. Peki, bu uygarlıklar ve onları ortaya çıkaran etkenler nelerdir? Osmanlı’dan Bizans’a, Roma’dan Hellenistik krallara, kent devletlerinden Pers İmparatorluğu'na, Friglerden Karya, Likya ve Lidyalılara kadar her bir uygarlığın bugünkü modern kültüre ve teknolojiye katkısı irdelenir.

Örneğin bugün yaşamı en fazla belirleyen paranın Lidyalılarda bir fikir olarak şekil bulması ya da Neolitik Çağda obsidiyenin günümüzün kredi kartı gibi kullanılması arasındaki ilişki bugünün fikirlerine nasıl bir zenginlik katarı anlamaya çalışırız.