Genel Uygarlık

Genel Uygarlık Tarihi; insanın insanlaşmaya başlaması, doğada özel bir yer edinmesi, doğaya karşı kültürün ortaya çıkması sürecini irdeler.

Genel Uygarlık Tarihi

İnsanın insanlaşmaya başlaması, doğada özel bir yer edinmesi, doğaya karşı kültürün ortaya çıkması sürecini irdeler. Bu başlık avcı toplayıcının doğada var olma, yaşama ve varlığını sürdürebilme, başarısı yeteneği ve üretkenliği fikrini temel alarak, milyonlarca yıllık süreçte devrimsel fikirlerin nasıl olgunlaştığını irdeler. Mezopotamya uygarlıklarına, Mısır’dan Uzakdoğu ülkelerine, Hindistan, Çin ve Güney Amerika uygarlıklarından Kıta Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanından insanın uygarlık eksenine katkısını karşılaştırmalı olarak işler. Bu seminerin ana hedefi, fikirlerin nasıl ortaya çıktığıdır. Fikirler ihtiyaç mı yoksa bir desadüf müdür? ilkesini irdeler.  Bu şekilde modern ve güncel fikirlerin olgunlaşması ve zenginleşmesine katkı sunmayı hedefler.

Soru:  Fikirler ihtiyaç mı yoksa tesadüf müdür?