HİZMETLER

ARKEOLOJİ SEMİNERLERİ

Arkeoloji seminerleri 3 başlık altında yürütülür: Genel, Anadolu ve Tematik. Her konunun uzmanı tarafından hazırlanmış seminer içerikleri, bilginin, geçmişin ve tarihin arkeolojisini anlatmayı planlar. Uygarlık sürecinde insan elinden çıkmış her türlü objenin karşılaştırmalı örnekleri ile süreçsel olarak anlatılması hedeflenir, bu şekilde sunum yapılan kurum, birim ya da bireylere madde ile fikir arasında insanlık tarihi boyunca kurulmuş olan bağın gelişimi anlatılır. Bu içerik bilgileri, modern üretim sürecinde fikrin zenginleştirilmesine katkı sağlar. Fikrin zenginleştirilmesi bu projenin ana hedefidir. Bilgi, fikrin zenginliğidir.

HİZMETLER

GEZİ VE DANIŞMANLIK

Gezi ve Danışmanlık: Projenin önemli bir ayağı olarak aktif bir şekilde diğer çalışmaları destekleyen Gezi ve Danışmanlık süreci, aktif olarak katılım sağlar. Gezi, Anadolu’da yapılan herhangi bir arkeolojik kazı alanını ya da araştırma projesini yakından takip etme, projeye katılma ya da kurumun yönettiği farklı bir arge çalışmasında arkeoloji pratiğini doğrudan kullanma olanağı sağlar. Gezi, doğrudan bir turizm çalışması olarak da organize edilebilir. Gezi, kurumun yürüttüğü proje ya da arge çalışması ile paralel ilerleyen bir kazı seçilerek yürütülür. Örneğin halı desenleri üzerine çalışan bir kuruma, mozaik ağırlıklı bir kazı ya da müze kapsamında bir proje sunulur.

HİZMETLER

ATÖLYE UYGULAMA

Atölye Uygulaması: Kurumun projesi ile uyumlu olarak Antik Çağ kültürleri üzerine uygulamalı atölye çalışmaları yürütülür. Daha çok deneysel bir proje olan atölye çalışması, önceden planlanmış bir tema üzerine arkeolojinin farklı disiplinleri içinde yürütülen bir uygulama olarak gerçekleştirilir.

HİZMETLER

SERGİ VE TASARIM

Sergi tasarımlarının kurgulanma, planlanma aşamalarında araştırma, projelendirme, fikirsel ve tasarımsal danışmanlık yapılır. Sergi ve tasarım danışmanlığı, proje öncesi, proje süresi ve sonrasında uygulama dahil tüm çalışmaları kapsar. Projelerin içeriğine göre, kurumsal yarışmalar ve yarışma sonrası sergiler hazırlanır.

Tasarım ve Kodlama | WEATRA